top of page

Maatschappelijk ondernemen

Samen een steentje bijdragen aan de samenleving

Onze projecten

Ondernemen op zich is per definitie een maatschappelijke activiteit. Maar onder de term maatschappelijk ondernemerschap verstaan we meer dan streven naar winst en continuïteit. Het betekent ook geld/middelen en/of tijd vrij maken voor activiteiten die een positieve bijdrage aan onze samenleving leveren.

Wire Interiors heeft er voor gekozen om een vijftal projecten financieel wat te ondersteunen.

PSV Waterpolo

In overleg met PSV waterpolo is gekozen voor een creatieve vorm van sponsoring. Leden brengen potentiële klanten in contact met Wire Interiors.  Een gedeelte van de mogelijke omzet die uit deze contacten voortvloeit gaat terug naar PSV Waterpolo.

Op deze manier kan je als vereniging zelf je sponsorbijdrage beïnvloeden. De eerste sponsorgelden zijn  al binnen voor PSV waterpolo.

Zo zie je maar dat er meer wegen naar Rome leiden.

Schermafbeelding 2021-08-04 om 08.49.18.png

Stichting Ashleigh’s place Zuid-Afrika

Stichting Ashleigh’s place South Africa,  kortweg Apsa, is een stichting die zich ten doel stelt om kansarme kinderen in Zuid-Afrika weer toekomst te geven. Het huidige project waarvoor veel hulp nodig is, is het bouwen van een weeshuisje, een warm thuis, voor zes kinderen. In de township New Rest, gelegen aan de weg tussen Wellington en Paarl zijn reeds drie van deze weeshuizen gerealiseerd.  Deze kinderen geven ze niet alleen de huiselijke geborgenheid maar ze krijgen ook de mogelijkheid om naar school te gaan en hiermee hun toekomst meer kans te geven.  

 

Door het variëren van de leeftijden van de kinderen, tussen de nul en acht jaar, proberen ze een gezinssituatie te creëren. Er wordt tevens een ” moeder” aangesteld die verantwoordelijk is voor het tehuis. Zij woont samen met de kinderen in dit huis. Door de zeer korte lijnen van de organisatie wordt dan ook iedere euro aan de kinderen besteed. Apsa werkt samen met Marietjie Bezuidenhout, een Zuid-Afrikaans maatschappelijk werkster, die in Wellington woont. Marietjie runt NorSa, een overkoepelende organisatie die lokaal het project begeleid.      

wachten-op-eten-1024x537.jpg

Argo Waterpolo jeugd
Sint-Oedenrode

In 1968 werden de eerste slagen gezwommen van zwemvereniging Argo. Toen nog in het buitenbad in de wijk “De Kienehoef”. Helaas is er al lang geen buitenbad meer, maar een binnenbad, Zwembad “De Neul”.

Zwemvereniging Argo heeft op dit moment ongeveer 225 leden, waarvan een grote groep meedoet aan wedstrijdzwemmen en waterpolowedstrijden in de regio. Ook biedt Argo ruimte aan zwemmers die niet prestatiegericht zijn. Voor hen worden recreatieve wedstrijden georganiseerd. Dat hier het wedstrijdelement niet geheel ontbreekt laat zich raden. Ook is het Masterzwemmen vanaf 21 jaar bij Argo zeer in trek.

Om zo’n vereniging bloeiende te houden zijn veel vrijwilligers en sponsors nodig. Zo kent Argo naast een bestuur ook een waterpolo- en een zwemcommissie. Deze commissies behartigen de belangen van respectievelijk de waterpolo- en de zwemafdeling. Ook is er een jeugdbestuur, zij zorgen ervoor dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd.

67d841f4-0b0a-48b7-9bf0-7b2c5ac54218_thumb840.jpg

De Korfrakkers Jeugd korfbal vereniging Erp

De Korfrakkers aan het woord: “Nadat een van onze jeugdteams aangaf dat er nieuwe trainingspakken nodig waren, kwam Wire Furniture met een goed voorstel.. We zijn dan ook erg blij dat we een tweetal sponsors gevonden hebben om onze vertegenwoordigende teams in het nieuw te steken.

Vanaf de start van het nieuwe veldseizoen zullen 6 teams te bewonderen zijn in de nieuwe pakken.

Intersport is samen met Wire Interiors de sponsor van deze pakken. Wij willen deze sponsors erg bedanken voor deze mooie bijdragen aan de club.”

1497433305b89acf4d02e76d419129cdcad82f9bd2.jpg

Rooise ruiters Rijvereniging Sint-Oedenrode

De rijvereniging is in 1999 ontstaan na een fusie van rijvereniging De Rooise Ruiters en ponyclub De Rooise Ponyruiters.

De Rooise Ruiters zijn opgericht in 1937 en de Rooise ponyruiters in 1972. Door de krachten van jarenlange ervaringen te bundelen ontstaat er een solide vereniging met zo’n 110 leden/donateurs/ouderleden/ereleden.

De rijvereniging heeft een bestuur en verschillende commissies welke zorgen voor de continuiteit. De locatie wordt door het stichtingsbestuur aangestuurd. De thuishaven van de rijvereniging is manege De Pijnhorst.

In de winter wordt er getraind in de grote binnenmanege met 3 rijbanenen een gezellige kantine. Vanaf april wordt er op het buitenterrein getraind.

Wire Furniture heeft de raamdecoratie van de vernieuwde kantine gesponsord.

14974333070a7d261d8fb27b18babb85f850286f57.jpg

Terug naar boven

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page